Msze Święte

Niedziela:
6:00, 7:30, 9:0010:30,
11.30 (dla dzieci w kościele dolnym)
12:0014:00 (chrzcielna)
17:00, 19:00

w bursie: 8:00, 10:00

Dzień powszedni:
6:00, 6:30, 7:00,
18:00 (19:00 V-VIII)

w bursie: 7:00

Kancelaria parafialna

Pon, Wt, Czw, Pt:
8:00 - 9:00; 17.00 - 19.00

Środa: Kancelaria nieczynna

Sob: 8:00 - 9:00

W sprawach nagłych
czynna o każdej porze

linia.cz-sz
 
Oktawa Uroczystości Bożego Ciała


aktualn Boze.CialoPrzez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy Świętej wieczornej (o godz. 18.00)
będzie procesja Eucharystyczna połączona z nabożeństwem majowym.

W niedzielę 29 maja dzieci wraz z rodzicami
zapraszamy na Eucharystię z procesją na godz. 12.00.

W czwartek - zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Uroczysta Eucharystia z procesją, poświęceniem wianków,
oraz błogosławieństwo dzieci będzie o godz.17.00
.
Nie będzie już Mszy Świętej o godz. 19.00.


Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,
abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.

 

 
"Chwalcie łąki umajone..."

aktualn majowe


Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie. Od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.


Nabożeństwa majowe w kościele parafialnym
o godz. 18
30 /także w niedziele/, po nim jest Msza Święta.

W Bursie Msza Św. i majówka o godz. 1800
/w niedziele nabożeństwo majowe o godz. 1800/.
 

linia.cz-sz
 
W liturgii IX Tygodnia Zwykłego

 

31 maja - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejsze święto wspomina nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję. Powstało w 1263 z inicjatywy św. Bonawentury, generała zakonu franciszkańskiego, który wprowadził je we wszystkich wspólnotach braci mniejszych. Do liturgii powszechnej zostało wprowadzone przez papieża Bonifacego IX w 1389. Aż do Reformy liturgicznej z 1969 roku obchodzono je 2 lipca. Wtedy papież Paweł VI przesunął obchody tego święta na dzień 31 maja, by wypadało ono po święcie Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 marca), a przed Narodzeniem św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), co bardziej odpowiada relacji ewangelicznej. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

 

1 czerwca - Wspomnienie św. Justyna, męczennika

Justyn, filozof i męczennik, urodził się w początkach II wieku w Nablus w Samarii, w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w obronie wiary. Zachowały się dwie Apologie i Dialog z Tryfonem. W Rzymie odbywał publiczne dysputy. Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami około roku 165 za cesarza Marka Aureliusza.


3 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa.
Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się powszechne w całym Kościele, przyczyniło się do tego dwoje świętych żyjących w wieku XVII: św. Jan Eudes (1601-1680) i św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690). Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod wpływem objawień, jakie otrzymała.

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski.

 

4 czerwca - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51). Natomiast ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany "twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi"). W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. 13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast w całym Kościele wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi w dniu 4 maja 1944 roku.

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały.