Msze Święte

Niedziela:
6:00, 7:30, 9:0010:30,
11.30 (dla dzieci w kościele dolnym)
12:0014:00 (chrzcielna)
17:00, 19:00

w bursie: 8:00, 10:00

Dzień powszedni:
6:00, 6:30, 7:00,
18:00 (19:00 V-VIII)

w bursie: 7:00

Kancelaria parafialna

Pon, Wt, Czw, Pt:
8:00 - 9:00; 17.00 - 18.00

Środa: Kancelaria nieczynna

Sob: 8:00 - 9:00

W sprawach nagłych
czynna o każdej porze

linia.cz-sz
 
Nowy rok katechetyczny 2016/2017


aktualn r.katechetyczny6 czerwca 1991 roku nasz rodak święty Jan Paweł II, papież, powiedział we Włocławku do katechetów, nauczycieli i uczniów:

"Potrzeba dużo dobrej woli, wysiłku, wszechstronnej życzliwości ze strony wszystkich: nauczycieli, władz oświatowych, rodziców, przede wszystkim ze strony najbardziej zainteresowanych, to znaczy młodzieży i dzieci. (...)

Kochana młodzieży, drodzy rodzice, katecheci i katechetki, bardzo was proszę, byście nie żałowali trudu i pomysłowości, aby lekcje religii miały swój blask i świeżość, a także ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bożego jest im właściwy.

Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją." 


Na progu rozpoczynającego się nowego roku katechetycznego zachęcamy wszystkich rodziców do ścisłej współpracy z katechetami. Niech odpowiedzialność za nauczanie i katolickie wychowanie młodych parafian będzie naszą wspólną troską.

W czwartek 1 września zapraszamy do udziału w Eucharystii: dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
według następującego porządku:

  • godz. 800 kościół górny - dzieci ze Szkół Podstawowych,
  • godz. 800 kościół dolny - młodzież ze Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • godz. 800 Bursa - młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych,
  • godz. 900 kościół górny - młodzież z Gimnazjum.


linia.cz-sz

 
W liturgii XXII Tygodnia Zwykłego

 

29.08 - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

aktualn sw.JanChrz sciecie

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda II Antypasa, który nieprawnie poślubił żonę swojego brata. W konsekwencji Jan został uwięziony przez Heroda. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Został ścięty mieczem. Podobnie jak prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy.

 

01.09 - Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

aktualn bl.Bronislawa Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.

Panie Jezu Chryste, Ty poleciłeś dążyć do Ciebie przez pokorne kroczenie za Twoim krzyżem, spraw łaskawie, abyśmy za wstawiennictwem błogosławionej Bronisławy, po niedolach życia doczesnego mogli uczestniczyć w Twojej chwale.

 

03.09 - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

aktualn sw.Grzegorz.WlkGrzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i autorem wielu dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. 

 
linia.cz-sz