Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

 Zachęcamy do licznego udziału w roratach,
odprawianych w naszej parafii codziennie o godz. 6.00 i 18.00 /dla dzieci/.

Rano po roratach będziemy śpiewać godzinki. Kolejna Msza św. o godz. 7.00.


Cztery Niedziele radosnego oczekiwania

 I Niedziela Adwentu
2 grudnia 2018
aktualn i.n.adw

OCZEKIWANIE
arrow 
czytaj więcej
II Niedziela Adwentu
9 grudnia 2018
aktualn ii.n.adw

PUSTYNIA
arrow
czytaj więcej
III Niedziela Adwentu
16 grudnia 2018
aktualn ii.n.adw

PRZYGOTOWANIE
arrow od 16.12
IV Niedziela Adwentu
23 grudnia 2018
aktualn iv.n.adw


U DRZWI
arrow od 23.12

"Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas"

II Niedziela Adwentu - Pustynia

aktualn ii.n.adw

W liturgii II niedzieli Adwentu Kościół ukazuje postać św. Jana Chrzciciela, który usłyszał głos wezwania Bożego, gdy był na pustyni. Posłuszny temu słowu, przygotowywał drogę Chrystusowi. Gromadziły się wokół niego tłumy ludzi, a on rzeczywiście jako ostatni prorok Starego Testamentu przygotowywał drogę Panu, prostował ścieżki dla Niego, aby wszyscy ludzie mogli ujrzeć zbawienie...

Druga niedziela adwentu w Polsce i wśród Polonii na całym świecie to XIX Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. To między innymi dzięki naszym współrodakom, których los rzucił kiedyś na odległe wschodnie terytoria Kościół katolicki przetrwał. Dziś odradza się. Proces ten jednak, o czym świadczą dochodzące stamtąd głosy, wymaga wiele wysiłku i czasu, a ze strony współbraci w wierze – konkretnej duchowej i materialnej pomocy.

aktualn 2018 II.niedz.adwentu

"Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę"

I Niedziela Adwentu - Oczekiwanie

aktualn i.n.adw

We wspólnocie Kościoła otwiera się perspektywa czasu, który każdego dnia będzie wypełniony przeżywaniem Bożych tajemnic. Na nowo odkryjemy misterium zbawienia rozpoczynając od Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie aż po Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i oczekiwanie na powtórne przyjście Pana...

Tegoroczny Adwent jest drugim rokiem programu duszpasterskiego opracowanego na dwa kolejne lata (2017-2019). Jego ogólne hasło brzmi: "Duch, który umacnia miłość". Są to słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Celem tego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.


Rok 2018/19

Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Symbol: języki ognia.

rok.duszp.2018 2019