Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

 Zachęcamy do licznego udziału w roratach,
odprawianych w naszej parafii codziennie o godz. 6.00 i 18.00 /dla dzieci/.

Rano po roratach będziemy śpiewać godzinki. Kolejna Msza św. o godz. 7.00.


Cztery Niedziele radosnego oczekiwania

 I Niedziela Adwentu
3 grudnia 2017
aktualn i.n.adw

OCZEKIWANIE
arrow 
czytaj więcej
II Niedziela Adwentu
10 grudnia 2017
aktualn ii.n.adw

PUSTYNIA
arrow
czytaj więcej
III Niedziela Adwentu
17 grudnia 2017
aktualn ii.n.adw

PRZYGOTOWANIE
arrow czytaj więcej
IV Niedziela Adwentu
24 grudnia 2017
aktualn iv.n.adw


U DRZWI
arrow czytaj więcej

"Na wieki będę sławił łaski Pana"

IV Niedziela Adwentu - U drzwi

To już ostatnia niedziela adwentowej drogi. Już jutro Boże Narodzenie. „Pan jest blisko” – powtarza codziennie liturgia. Po raz kolejny, w ramach harcerskiej akcji, dotrze do wielu miejsc Betlejemskie Światło Pokoju. Wszędzie pojawiają się strzelające ku niebu, pięknie przystrojone choinki, które błyszczą kolorowym światłem. Ten zewnętrzny aspekt Świąt, ma dopomóc w odkryciu głębokiej prawdy – prawdy Syna Bożego, który zamieszkał wśród ludzi.

"Raduj się duszo w Bogu, Zbawcy moim"

III Niedziela Adwentu - Przygotowanie

Trzecia niedziela Adwentu nazwana jest po łacinie Gaudete, to znaczy Niedziela Radości. Różowy kolor szat liturgicznych przypomina, że wspólnota Kościoła przekroczyła już "półmetek" przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Im bliżej tego Dnia, tym bardziej wzmaga się klimat świątecznego oczekiwania. Świadczy o tym nawet nastrój panujący na ulicach miast, świąteczne neony, dekoracje... Ale to serce każdego z nas ma być gotowe na przyjęcie Pana. Zróbmy w tych dniach wszystko, aby tak było.

"Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas"

II Niedziela Adwentu - Pustynia

aktualn ii.n.adw

W liturgii II niedzieli Adwentu Kościół ukazuje postać św. Jana Chrzciciela, który usłyszał głos wezwania Bożego, gdy był na pustyni. Posłuszny temu słowu, przygotowywał drogę Chrystusowi. Gromadziły się wokół niego tłumy ludzi, a on rzeczywiście jako ostatni prorok Starego Testamentu przygotowywał drogę Panu, prostował ścieżki dla Niego, aby wszyscy ludzie mogli ujrzeć zbawienie...

Druga niedziela adwentu w Polsce i wśród Polonii na całym świecie to XVIII Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. To między innymi dzięki naszym współrodakom, których los rzucił kiedyś na odległe wschodnie terytoria Kościół katolicki przetrwał. Dziś odradza się. Proces ten jednak, o czym świadczą dochodzące stamtąd głosy, wymaga wiele wysiłku i czasu, a ze strony współbraci w wierze – konkretnej duchowej i materialnej pomocy.

aktualn 2017 II.niedz.adwentu

"Odnów nas Boże i daj nam zbawienie"

I Niedziela Adwentu - Oczekiwanie

aktualn i.n.adw

We wspólnocie Kościoła otwiera się perspektywa czasu, który każdego dnia będzie wypełniony przeżywaniem Bożych tajemnic. Na nowo odkryjemy misterium zbawienia rozpoczynając od Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie aż po Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i oczekiwanie na powtórne przyjście Pana...

Tegoroczny Adwent jest pierwszym rokiem programu duszpasterskiego opracowanego na dwa kolejne lata (2017-2019). Jego ogólne hasło brzmi: "Duch, który umacnia miłość". Są to słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Celem tego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.


Rok 2017/18

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4).
Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

aktualn 2018 rok.duszpasterski

Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.