Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Obiekty sakralne

Nie wystarczy zbudować kościół, trzeba wznosić żywe świątynie...

bp Wiktor Skworc, 08.04.2006 r. podczas konsekracji kościoła

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

parafia kosciol

Budynek kościoła, choćby najpiękniejszy, nie jest celem sam w sobie. Ma funkcję służebną, jest środkiem w budowaniu jedności i świętości. Budowany z trudem parafialny kościół jest niejako świadectwem wiary mieszkańców Mielca, pracowitości, ofiarności połączonej z wyrzeczeniem, pasterskiej troski proboszcza, a także świadkiem kultury materialnej naszych czasów.

Parafia pw. Ducha Świętego została erygowana 30 stycznia 1981 roku. Obecnie jest jedną z najliczniejszych nie tylko w Mielcu, ale w całej diecezji tarnowskiej. Należy do niej ponad 14 tysięcy katolików.

Świątynia przypomina gołębicę - symbol Ducha Świętego, jak i samolot - symbol Mielca jako miasta przemysłu lotniczego. Projekt kościoła został wykonany przez: Stanisława Kokoszkę, Ryszarda Kiełbasę i Jerzego Żmijowskiego z Rzeszowa. Projekt konstrukcyjny opracowali: prof. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej, Marek Żółkiewicz, Lech Żeglin z Mielca.

Wnętrze kościoła w większości zaprojektowała i sukcesywnie wykonuje Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy. Wystrój prezbiterium wykonano w mozaice weneckiej i 104 odlewach z brązu. W swej treści przedstawia Ducha Świętego – Gołębicę (projekt i wykonanie: pracownia Artystyczna "Ars Antiqua", odlewy: Marian Polański z Tarnowa).

W nawach bocznych, po lewej stronie kościoła znajdują się:

 • Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • w kaplicy św. Jana Pawła II pomnik świętego wykonany na 30-lecie istnienia parafii (projekt: artysta rzeźbiarz Władysław Dudek
         z Krakowa, odlew Mariusz Wasilewski z Krakowa).

W nawach bocznych, po prawej stronie kościoła:

 • Ikona Jezusa Przemienionego,
 • kaplica św. Józefa (projekt Andrzej Pasoń, odlewy Marian Polański z Tarnowa),
 • kaplica pokutna św. Ojca Pio (projekt i wykonanie: Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy).

 

Poświęcenia kościoła dokonał 20 grudnia 1992 roku biskup tarnowski Józef Życiński, późniejszy metropolita lubelski.

 

Duch Święty jest w parafii otaczany szczególnym kultem. W kościele w każdy poniedziałek jest odprawiana Nieustanna Nowenna do Ducha Świętego, uroczysta Nowenna przed Zielonymi Świętami oraz Godzinki do Ducha Świętego. 

W parafii pracują m.in. siostry Służebnice Ducha Świętego. Największa na terenie parafii ulica, staraniem wiernych, nosi nazwę Alei Ducha Świętego, a największy kościelny dzwon ma imię "Pneuma".

 

Msze Święte w kościele:

niedziela: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,11:30 (dla dzieci w kościele dolnym),12:00, 14:00 (chrzcielna), 17:00, 19:00

święta zniesione: 6:00, 7:30, 9:00, 15:30, 17:00, 19:00

codziennie: 6:00, 6:30, 7:00, 18:00 (w okresie wakacji 7:00, 19:00)

 

BURSA

parafia bursaW roku 2009 dokonano kapitalnego remontu i sprawiono nowe całkowite wyposażenie kaplicy.

Znajdują się tam:

 • nowy ołtarz stylizowany na wzór dawnego zupełnie zniszczonego (opracowanie i wykonanie
         Jan Gomoła z Mielca),
 • w ołtarzu znajduje się obraz św. Stanisława po konserwacji,
 • mensa ołtarzowa, sedilia, klęczniki, nowe ławki, konfesjonał (projekt: ks. Tadeusz Furdyna z Łodzi,
         wykonanie: Lech Stawicki z Płocka),
 • Droga Krzyżowa (projekt: Pracownia Artystyczna "Ars Antiqua" Jana Sobczyka z Warszawy),
 • obraz bł. Ks. Romana Sitki namalowany z okazji beatyfikacji,
 • z kościoła parafialnego przeniesiono i zainstalowano organy.


Msze Święte w bursie:

codziennie: 7:00 (w okresie wakacji 7:30)

niedziela: 8:00, 10:00