Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Artykuły

"Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę"

I Niedziela Adwentu - Oczekiwanie

aktualn i.n.adw

We wspólnocie Kościoła otwiera się perspektywa czasu, który każdego dnia będzie wypełniony przeżywaniem Bożych tajemnic. Na nowo odkryjemy misterium zbawienia rozpoczynając od Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie aż po Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i oczekiwanie na powtórne przyjście Pana...

Tegoroczny Adwent jest drugim rokiem programu duszpasterskiego opracowanego na dwa kolejne lata (2017-2019). Jego ogólne hasło brzmi: "Duch, który umacnia miłość". Są to słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Celem tego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.


Rok 2018/19

Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Symbol: języki ognia.

rok.duszp.2018 2019