Poradnia przedmałżeńska


Znajduje się w budynku Katolickiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy narzeczonych.


Godziny otwarcia:
pierwsze spotkanie we wtorki: 17.00 -19.00; kolejne wg ustaleńPoprawiony: sobota, 20 sierpnia 2016 20:51
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.047 seconds, 4.05 MB
Application afterRoute: 0.056 seconds, 5.32 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 6.88 MB
Application afterRender: 0.096 seconds, 7.49 MB

Zużycie pamięci

7923344

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bo476rvkthq8ivqrmruj57p0d0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1481025698' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bo476rvkthq8ivqrmruj57p0d0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bo476rvkthq8ivqrmruj57p0d0','1481026598','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 108)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 90
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-06 12:16:38' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-06 12:16:38' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='90'
 12. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='63'
    ORDER BY g.id
 13. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 78
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2016-12-06 12:16:38' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2016-12-06 12:16:38' )
    ORDER BY a.ordering
 14. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 108 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak