Msze Święte

Niedziela:
6:00, 7:30, 9:0010:30,
11.30 (dla dzieci w kościele dolnym)
12:0014:00 (chrzcielna)
17:00, 19:00

w bursie: 8:00, 10:00

Dzień powszedni:
6:00, 6:30, 7:00,
18:00 (19:00 V-VIII)

w bursie: 7:00

Kancelaria parafialna

Pon, Wt, Czw, Pt:
8:00 - 9:00; 16.00 - 18.00

Środa: Kancelaria nieczynna

Sob: 8:00 - 9:00

W sprawach nagłych
czynna o każdej porze
"Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

 

"Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

Parafia jest miejscem gdzie wszyscy wierni począwszy od najmłodszych aż do najstarszych jednoczą się na wspólnie sprawowanej liturgii. Udział w niej buduje wspólnotę Kościoła. Nie ma wątpliwości, że liturgia dobrze przygotowana i pięknie sprawowana ma charakter wspólnototwórczy - umacnia i jednoczy wiernych. Dlatego ważne jest, aby brały w niej udział rożne grupy pastoralne począwszy od ministrantów, lektorów aż po schole, chóry czy inne grupy apostolskie i modlitewne. Udział świeckich w liturgii podkreśla prawdę, ze wszyscy poprzez Chrzest należymy do powszechnego kapłaństwa wiernych. I dobrze, że w naszej parafii i na co dzień i od święta rożne grupy i wspólnoty ubogacają liturgię.

Kiedy przygotowujemy się do przeżywania największych tajemnic naszej wiary w czasie Świętego Triduum Paschalnego chciałbym jako Wasz Pasterz przypomnieć główne informacje odnoszące się do przygotowania się i do obchodu świąt paschalnych w naszej parafii. Bo cała liturgia Świętego Triduum Paschalnego ma być dla nas źródłem, z którego czerpać będziemy ducha prawdziwie chrześcijańskiego. A to z kolei otworzy nas na pełne nadziei oczekiwanie i przyjęcie daru Ducha Świętego w czasie Pięćdziesiątnicy – Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie się i zaplanowanie świadomego i owocnego uczestnictwa w liturgii Wielkiego Tygodnia.

Tym, czym w tygodniu jest niedziela, tym w roku kościelnym jest obchód Triduum. Według św. Augustyna Święte Triduum Paschalne nie jest tylko przygotowaniem do święta zmartwychwstania, lecz razem z nim tworzy jeden obchód tajemnicy paschalnej. Wydarzenia od męki aż po chwalebne zmartwychwstanie są ze sobą ściśle związane i razem stanowią Paschę Pana, przejście od uniżenia do wywyższenia, ze śmierci do życia. A zatem Triduum Sacrum jest Paschą Chrystusa celebrowaną przez trzy kolejne dni od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do II Nieszporów w Niedzielę Paschy. Liturgia poszczególnych dni Triduum tradycyjnie związana jest z określoną porą dnia. /por. List Okólny Kongregacji Kultu Bożego z dnia 16 stycznia 1988 r./

 

 

Wielki Czwartek

W tym dniu odbywa się rano tylko jedna Msza święta, tzw. „Msza krzyżma świętego”, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i kapłanów, podczas której biskup poświęca olej chorych i krzyżmo święte. Msza wieczorna Wieczerzy Pańskiej celebrowana w parafiach rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Przypomina ona Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich następcom w kapłaństwie, aby je ofiarowali. Ma ona także szczególne znaczenie dla nas kapłanów, zwłaszcza w przeżywanym Roku Kapłańskim, gdyż nawiązuje do ustanowionego przez Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy sakramentu kapłaństwa. Na zakończenie mszy w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament przenosi się do ciemnicy, która ma przypomnieć uwięzienie Chrystusa po zdradzie Judasza. Po mszy na znak dokonanego spustoszenia, zdrady i opuszczenia Jezusa usuwa się obrus z ołtarza. Od hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego biją dzwony, aż do tego samego hymnu w czasie Wigilii Paschalnej milkną organy, dzwony i wszelkie instrumenty muzyczne. Wolno używać jedynie drewnianych kołatek. Tabernakulum opróżniane jest jeszcze przed rozpoczęciem Mszy świętej. Wygasza się także wówczas wieczną lampkę.

W naszej parafii Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie przez kapłanów pracujących w parafii i naszych rodaków o godz. 1800. Kazanie wygłosi dobrze znany nam z rekolekcji Ksiądz Stanisław Saletnik z Tarnowa. W tym uroczystym dniu podobnie jaw roku ubiegłym będziemy mogli przyjąć komunię świętą pod dwoma postaciami. Po mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 2300.

 

 

Wielki Piątek

W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy. Późnym popołudniem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. W naszej parafii w Wielki Piątek od godz. 600 zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz. 1500 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Celebra Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1700 Drogą Krzyżową. Adoracja Pana Jezusa w grobie będzie do godz. 2400. Zapraszam naszych parafian do włączenia się zaproponowane godziny adoracji. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary składane przy adoracji Krzyża, przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej. Tych, którzy nie będą mogli przybyć na godzinę 1700, zapraszamy na Drogę Krzyżową przed południem, na godzinę 900. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od spożywania mięsa, także w miejscach zbiorowego żywienia. Post ścisły obowiązuje osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia. Pomyślmy, gdzie to jest potrzebne, o odnowieniu i przyozdobieniu krzyży i kapliczek przydrożnych.

 

 

Wielka Sobota

W naszej świątyni od wczesnego rana przez cały dzień będzie trwać adoracja. Jednak to, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej jest Liturgii Światła i Liturgia Chrzcielna. Obrzędy Wielkiej Soboty rozpoczynają się przed kościołem. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem kapłan kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece. A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”. Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Czytania pokazują całą historię Zbawienia - od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna. Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, odnawia się przyrzeczenia chrzcielne po czym następuje liturgia eucharystyczna. Na zakończenie obrzędów odbywa się procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów będzie w kościele co pół godziny, od 900 do 1500. W kaplicy przy bursie – o godzinie 1100 i 1130. W Złotnikach o godzinie 1000 w dwóch punktach: w Domu Straży i na stadionie. Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 2000. To najpiękniejsza liturgia w całym roku kościelnym. Po obrzędach Wigilii Paschalnej będzie procesja rezurekcyjna. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, zachęcamy do licznego udziału wszystkich Parafian. Grupy apostolskie zostaną poproszone w włączenie się do liturgii. Zapraszamy Strażaków do straży przy Bożym Grobie. Przygotujmy dobrze procesję rezurekcyjną /baldachim, feretrony/.Na to nabożeństwo przynieśmy świece.

 

 

Wielkanoc

W Niedzielę Zmartwychwstania uroczysta suma wielkanocna o godz. 900. Po sumie pójdziemy do domów na wielkanocne śniadanie. W tym dniu nie będzie Mszy świętej o godz. 600.

Niechaj zachętą do jak najpełniejszego włączenia się w przeżywanie Wielkiego tygodnia staną się słowa Św. Pawła: "Zwłaszcza zrozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.

 

 

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.047 seconds, 4.05 MB
Application afterRoute: 0.055 seconds, 5.32 MB
Application afterDispatch: 0.081 seconds, 6.94 MB
Application afterRender: 0.100 seconds, 7.65 MB

Zużycie pamięci

8096512

Zapytań do bazy danych: 14

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8qkt65bj0qjjlpu0r6gp0rf6k6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1481025692' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8qkt65bj0qjjlpu0r6gp0rf6k6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8qkt65bj0qjjlpu0r6gp0rf6k6','1481026592','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 128)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 48
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-06 12:16:32' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-06 12:16:32' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='48'
 12. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='62'
    ORDER BY g.id
 13. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 36
    AND a.state = -1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2016-12-06 12:16:32' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2016-12-06 12:16:32' )
    ORDER BY a.ordering
 14. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 128 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak