Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

"Serce Jezusa, hojne dla wszystkich..."

aktualn serce.jezusaCzerwiec to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Przed nami nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego.

W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik stojący pod krzyżem. W późniejszych wiekach Ojcowie Kościoła i wierni kontemplowali miłość Chrystusa, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że "gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami".

Kalendarz liturgiczny

XI Tydzień Zwykły

21 czerwca - Wspomninie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

06.21 sw.Alojzy.GonzagaAlojzy urodził się w roku 1568 koło Mantui w Longobardii jako najstarszy syn w książęcej rodzinie Ferdynanda di Castiglione. Był paziem na dworach w Mantui i Florencji oraz Hiszpanii (na dworze króla Filipa II) Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu jezuitów w Rzymie. W 1585 r. rozpoczął nowicjat. Zmarł nie doczekawszy święceń w wieku 23 lat opiekując się chorymi podczas epidemii dżumy w Rzymie. Zaraził się i zmarł w roku 1591. Obok św. Stanisława Kostki jest jednym z najmłodszych kanonizowanych jezuitów.

Boże, Dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym nieskalaną czystość życia z surową pokutą,
ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, spraw przez jego modlitwy i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę.

 

24 czerwca - Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

06.24 narodz.Jana.ChrzcicielaO świętym Janie wiemy dosyć dużo dzięki przekazom Ewangelii. Odegrał on wyjątkową rolę w dziejach Odkupienia - prorocy zapowiadali go jako tego, który przygotuje drogę Panu. Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Został dotknięty działaniem Ducha Świętego już wówczas, gdy przebywał w łonie swojej matki. Z tej właśnie okazji Kościół wyjątkowo czci nie tylko dzień jego męczeństwa (29 sierpnia), ale także dzień jego narodzin.

Urodził się pół roku przed Jezusem. Wiódł życie pustelnicze. W wieku ok. 30 lat zaczął nauczać, głosząc nawrócenie. Na znak pokuty udzielał ludziom chrztu w Jordanie, zapowiadając bliskie nadejście Chrystusa. Jan nie wahał się publicznie oskarżać Heroda o niemoralne życie. Z tego powodu został uwięziony i zamordowany.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju.

Tweet papieża Franciszka
Katolicka Agencja Informacyjna
Wiadomości z Diecezji