Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny 22-28.10.2017

W przedostatnią niedzielę października Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, który zwany jest w Polsce Niedzielą Misyjną. Hasłem tego dnia, jak i następującego po nim Tygodnia Misyjnego są słowa: Idźcie i głoście...

Główną ideą tego dnia jest przypomnienie każdemu z wierzących, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. Na całym świecie w Niedzielę Misyjną zbierane są ofiary, które przekazywane są do dyspozycji papieżowi, a poprzez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary przeznaczane są na konkretne projekty.

Obchodzony w dniach 22-28 października Tydzień Misyjny przypomina nam, że każdy ochrzczony jest posłany, aby dzielić się swoją wiarą z innymi.

Jak co roku papież Franciszek skierował do wiernych Orędzie na Światowy Dzień Misyjny - kliknij


W naszej parafii...
... w Tygodniu Misyjnym,podejmujemy kolejny etap misyjnego zaangażowania: "MAKULATURA NA MISYJNE STUDNIE".

Podczas ostatniej zbiorki w diecezji zebrano 100 ton makulatury, za które wybudowano studnie głębinowe w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecnie pragniemy sfinansować studnie w Ugandzie, Czadzie i Kamerunie.

Makulaturę prosimy dostarczać do KOK-u od. godz. 14.00 do 17.00 do końca listopada.

Do każdego kilograma dołączmy jedno "Zdrowaś Maryjo" w intencji misyjnego dzieła Kościoła.

Zawitaj Królowo Różańca Świętego

W październiku modlitwa różańcowa jest odmawiana

w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 16.30.

W Bursie różaniec - w dni powszednie o godz. 17.00 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 18.00.

Święty Jan Paweł II powiedział o Różańcu, że jest skarbem, który należy odkryć. Zapraszamy wszystkich parafian do odkrywania tego skarbu.

Z ogłoszeń duszpasterskich - wypominki

Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony modlitwie za zmarłych. Tradycyjnie modlić się będziemy za zmarłych także w wypominkach. Wypisywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, niech będzie dla całej rodziny, a szczególnie dla dzieci, lekcją rodzinnej historii i miłości bliźniego, która dotyka prawdy o świętych obcowaniu.

aktualn wypominki

Wypominki listopadowe, będą połączone z modlitwą różańcową za zmarłych, codziennie o 17.30, a w niedziele o godz. 18.00. Wypominki roczne, będą w niedziele przed Eucharystią o godz.: 7.30, 9.00, 17.00 i 19.00. W Bursie - przed Eucharystią o godzinie 8.00 i 10.00.

Ze stolika pod chórem można zabrać kartki wypominkowe. Można je także wydrukować z naszej parafialnej strony internetowej. Prosimy, aby w rocznych wypominkach umieszczać tylko najbliższych naszych zmarłych, w wypominkach listopadowych natomiast możemy umieścić większą liczbę imion.

Wypominki listopadowe: kliknij - format .pdf; lub kliknij - format .docx; lub kliknij - format .doc

Wypominki roczne: kliknij - format .pdf; lub kliknij - format .docx; lub kliknij - format .doc

Kalendarz liturgiczny

XXIX Tydzień Zwykły

25 października - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

10.25 sw.Jan.Pawel.IIKarol Józef Wojtyła (18.05.1920 – 2.04.2005) urodził się w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego.
Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku.

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. 


28 października - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

10.28 sw.Szymon.Apostol10.28 sw.Juda.Tadeusz.ApostolW opisach ewangelicznych nie ma o nich wielu informacji. Podane są jedynie ich imiona w spisach Apostołów.

Szymon jest określony przydomkiem Zelota, co znaczy gorliwy. Najprawdopodobniej należał do ugrupowania, które pragnęło ścisłego przestrzegania Prawa Starego Testamentu i było w egzekwowaniu tego Prawa bardzo restrykcyjne.

Juda Tadeusz to brat Jakuba Młodszego, a więc również krewny Jezusa Chrystusa. Jest autorem jednego listu w Nowym Testamencie, a w tradycji uważany jest za patrona spraw beznadziejnych.

Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół wzrastał, pociągając do wiary nowe narody.

Tweet papieża Franciszka

Katolicka Agencja Informacyjna

Wiadomości z Diecezji