Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który potrwa od 13 do 19 września. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP ma być wyrazem troski o dobro młodzieży i dzieci oraz zwracać uwagę na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. [...]

czytaj więcej...

Kalendarz liturgiczny

XXIV Tydzień Zwykły

14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

09.14 Podwyzszenia.Krzyza.SwDzisiejsze święto bezpośrednio i wprost nawiązuje do faktu odnalezienia relikwi krzyża na którym umarł Jezus. Tradycja mówi, że najprawdopodobniej w 326 roku odnalazła je św. Helena - matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na pamiątkę tego wydarzenia na Golgocie wybudowano dwie bazyliki: Męczenników, zwaną również bazyliką Krzyża oraz drugą - bazylikę Zmartwychwstania. 13 września 335 roku obie uroczyście poświęcono i przekazano miejscowemu biskupowi. Z kolei 14 września po raz pierwszy miało miejsce wystawienie relikwi Krzyża na widok publiczny czyli wierni mogli adorowali Krzyż.

Początkowo święto Podwyższenia Krzyża obchodzono tylko w kościołach posiadających relkwie, lecz później zostało ustanowione dla całego Kościoła powszechnego.

W roku 614 Ziemię Świętą napadli Persowie, zburzyli wszystkie kościoły, a Krzyż Chrystusa wywieźli. Dopiero w 628 roku cesarz Herakliusz pokonując Persów odebrał im święte relikwie. Sam na własnych barkach wniósł je z powrotem na Kalwarię. Tradycja mówi, że udało mu się tego dokonać dopiero gdy ściągnął swoje cesarskie szaty i szedł jak pokorny pielgrzym.

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni,
spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. 

Tweet papieża Franciszka
Katolicka Agencja Informacyjna
Wiadomości z Diecezji