Msze Święte

Niedziela:
6:00, 7:30, 9:0010:30,
11.30 (dla dzieci w kościele dolnym)
12:0014:00 (chrzcielna)
17:00, 19:00

w bursie: 8:00, 10:00

Dzień powszedni:
6:00, 6:30, 7:00,
18:00 (19:00 V-VIII)

w bursie: 7:00

Kancelaria parafialna

Pon, Wt, Czw, Pt:
8:00 - 9:00; 16.00 - 18.00

Środa: Kancelaria nieczynna

Sob: 8:00 - 9:00

W sprawach nagłych
czynna o każdej porze

Spotkanie Taizé w Rydze

aktualn taize 2016

R u s z a j ą   z a p i s y
kliknij i dowiedz się więcej

linia.cz-sz
 

aktualn rozaniec

"Zawitaj Królowo Różańca Świętego..."


W październiku modlitwa różańcowa
 jest odmawiana

w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 18.00.

W Bursie różaniec - w dni powszednie o godz. 17.00 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 18.00.

linia.cz-sz

 
Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny 23-29.10.2016


2016.10.23 niedziela.misyjna


23 października Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, który zwany jest w Polsce Niedzielą Misyjną. Hasłem tego dnia, jak i następującego po nim Tygodnia Misyjnego są słowa: Ochrzczony to znaczy posłany...

Główną ideą tego dnia jest przypomnienie każdemu z wierzących, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. Na całym świecie w Niedzielę Misyjną zbierane są ofiary, które przekazywane są do dyspozycji papieżowi, a poprzez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary przeznaczane są na konkretne projekty.

Obchodzony w dniach 23-29 października Tydzień Misyjny przypomina nam, że każdy ochrzczony jest posłany, aby dzielić się swoją wiarą z innymi.

Jak co roku Papież Franciszek skierował do wiernych Orędzie na Światowy Dzień Misyjny. Jego tekst można przeczytać na stronie internetowej Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

linia.cz-sz

 
W liturgii XXX Tygodnia Zwykłego

 

25 października - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (w br przeniesione z 22 października)

aktualn sw jp2

Karol Józef Wojtyła (18.05.1920 – 2.04.2005) urodził się w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego.
Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku.

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. 28 października - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

aktualn sw.juda.tadeuszaktualn sw.szymon.gorliwy

W opisach ewangelicznych nie ma o nich wielu informacji. Podane są jedynie ich imiona w spisach Apostołów.

Szymon jest określony przydomkiem Zelota, co znaczy gorliwy. Najprawdopodobniej należał do ugrupowania, które pragnęło ścisłego przestrzegania Prawa Starego Testamentu i było w egzekwowaniu tego Prawa bardzo restrykcyjne.

Juda Tadeusz to brat Jakuba Młodszego, a więc również krewny Jezusa Chrystusa. Jest autorem jednego listu w Nowym Testamencie, a w tradycji uważany jest za patrona spraw beznadziejnych.

Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych Apostołów, spraw za wstawiennictwem świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. 

 

linia.cz-sz